Poskytované služby

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. (dále jen DCJK, o.p.s.) je nestátní zdravotnické zařízení založené za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci.

DCJK, o.p.s. je obecně prospěšná nezisková společnost, která poskytuje tyto sociální služby:


ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) - výkon sociálně - právní ochrany dětí (SPOD) => dle z. 
č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí

SOCIÁLNÍ REHABILITACI - služby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě => dle z. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) - leták ke stažení

- poskytuje komplexní péči dětem od 0 do 18 let (zejména kojencům a batolatům), případně rodinám s dětmi v krizových situacích, okamžitou pomoc a pobyt domácího charakteru
- pro děti navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích
- zajišťuje zdravotní péči dětským lékařem a dětským neurologem
- zajišťuje sociální péči a základní sociální poradenství spočívající v umístění dítěte do zařízení jiného typu nebo vyšetření na jiných odborných pracovištích a konzultace sociální pracovnice
- poskytuje rehabilitaci, rekondiční a relaxační pobyty v Sanatoriu Javorník
- poskytuje výchovnou, pedagogickou a aktivizační péči dle věku a individuálních potřeb dítěte
- poskytuje psychologickou péči, psychologická vyšetření, preventivní a terapeutickou pomoc psychologa 


Děti přijímá na základě:
ZDVOP přijímá děti na základě platné legislativy ČR (z. č. 359/1999 Sb. v platném znění).
- rozhodnutí soudu o předběžném opatření

- smlouvy se zákonným zástupcem a nebo s dítětem 

 

SOCIÁLNÍ REHABILITACE - leták ke stažení


Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilování návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností.

Cílová skupina osob sociální rehabilitace
- matka nebo rodinný příslušník, který potřebuje pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě
- matka nebo rodinný příslušník, jejichž dítě bylo svěřeno do zařízení Dětského centra v rámci výkonu sociálně - právní ochrany
- matka nebo rodinný příslušník, jejichž dítě by mohlo být svěřeno do zařízení v rámci výkonu sociálně právní ochrany
- matka nebo rodinný příslušník, který na základě svého zdravotního omezení potřebuje pomoci v zácviku a osvojení si dovedností spojených s péčí o dítě
- matka či rodinný příslušník s dítětem, který dle zvláštních potřeb splňuje náležitosti této služby (např. svěření dítěte do péče, mladistvý rodič apod.)
- matky řešící obtížnou životní situaci v souvislosti s diskrétním porodem

Sociální služba není určena osobám, které řeší nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení – sociální rehabilitace nenahrazuje zařízení typu azylového bydlení. 


Zdravotní péče:
- kontinuální péče pediatrem
- sledování dětským neurologem
- léčebná rehabilitace
- psychoscreening


Sociální služby:
- sociální rehabilitace ohrožených rodin (fotogalerie)
- poradenství
- zajištění pomoci další péče po propuštění (diskrétní porod, překlad do zařízení jiného typu, náhradní rodinná péče apod.)
- pomoc při kontaktech s jinými odbornými pracovišti
- konzultace se sociální pracovnicí a intervence dle individuálních potřeb klienta


Žádost o umístění v Dětském centru v rámci Sociální rehabilitace (.doc)
Žádost o umístění v Dětském centru v rámci Sociální rehabilitace (.pdf)
Sazebník úhrad za pobyt - Sociální rehabilitace (.pdf)


Fyzioterapie:
- využití rehabilitačního oddělení v areálu nemocnice
- po dohodě dochází rehabilitační pracovník do DC
- rekondiční a relaxační pobyty v sanatoriu Javorník


Pedagogická péče:
- výchovná péče dle věkové kategorie dítěte (školní docházka v ZŠ v Cehnicích a ZŠ ve Strakonicích)
- dle individuálních potřeb dítěte (logoped)


Psychologická péče:
- psychodiagnostika
- preventivní a terapeutické intervence v rámci potřeb dítěte i rodiny

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete