Joomla Themes by iPage Complaints

Dětské centrum Jihočeského kraje

Dětské centrum Jihočeského kraje sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s.

Okamžitá pomoc dětem

Poskytuje komplexní péči dětem od 0 do 18 let (zejména kojencům a batolatům), případně rodinám s dětmi v krizových situacích, okamžitou pomoc a pobyt domácího charakteru.

Vítejte na stránkách Dětského centra Jihočeského kraje

Pobytové zařízení pro děti, které sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s., navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích. Hlavní náplní činnosti zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin. Posláním DCJK, o.p.s. je poskytovat dětem a jejich rodinám pomoc v nejširším slova smyslu.

 

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. je nestátní zdravotnické zařízení založené za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. DCJK, o. p. s. je obecně prospěšná nezisková společnost, která poskytuje tyto sociální služby: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) - výkon sociálně - právní ochrany dětí (SPOD) => dle z. č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí a SOCIÁLNÍ REHABILITACI - služby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě => dle z. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

Zobrazení: 92930

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete