Joomla Themes by iPage Complaints

Dětské centrum Jihočeského kraje

Dětské centrum Jihočeského kraje sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s.

Okamžitá pomoc dětem

Poskytuje komplexní péči dětem od 0 do 18 let (zejména kojencům a batolatům), případně rodinám s dětmi v krizových situacích, okamžitou pomoc a pobyt domácího charakteru.

Vítejte na stránkách Dětského centra Jihočeského kraje

Pobytové zařízení pro děti, které sídlí v areálu Nemocnice Strakonice, a.s., navazuje na činnost krizového centra v Českých Budějovicích. Hlavní náplní činnosti zařízení je komplexní péče o děti předškolního věku, zejména kojence a batolata, včetně zdravotní péče, rehabilitace, psychologické péče, výchovné péče a sociálního poradenství. Zařízení poskytuje sociální rehabilitaci matkám nebo rodinným příslušníkům a další služby v rámci pomoci upevnění vztahu ohrožených rodin. Posláním DCJK, o.p.s. je poskytovat dětem a jejich rodinám pomoc v nejširším slova smyslu.

 

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s. je nestátní zdravotnické zařízení založené za účelem poskytování pomoci a služeb dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci. DCJK, o. p. s. je obecně prospěšná nezisková společnost, která poskytuje tyto sociální služby: ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC (ZDVOP) - výkon sociálně - právní ochrany dětí (SPOD) => dle z. č. 359/1999 Sb., O sociálně právní ochraně dětí a SOCIÁLNÍ REHABILITACI - služby sociální prevence - zácvikové centrum pro matky a rodinné příslušníky s dětmi, kteří potřebují pomoci s osvojením si dovedností spojených s péčí o dítě => dle z. č. 108/2006 Sb., O sociálních službách.

 

Dětské centrum Jihočeského kraje v roce 2020

Dětské centrum Jihočeského kraje poskytuje i v roce 2020 pomoc a služby dětem, matkám a rodinám v tíživé sociální situaci.

V zařízení umístěném v objektu bývalého Dětského oddělení v areálu Nemocnice Strakonice, a.s. pečuje více než 40 profesionálů přibližně o 70 dětí ročně.

Náplní činnosti Dětského centra je poskytnutí pomoci dětem v nejširším slova smyslu, zahrnující péči sociální, zdravotní, ale i pomoc právní, výchovnou poradenskou a psychologickou, určenou zejména maminkám těchto dětí.

Dětské centrum Jihočeského kraje, o.p.s. provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zajišťuje pobyty pro nejmenší děti, případně i pobyty s maminkami v rámci sociální rehabilitace. Pro maminky je zajištěn zácvik v péči o dítě a všestranná pomoc. Je počítáno i s pomocí matkám v souvislosti s diskrétním porodem a případnou následnou adopcí dítěte na žádost matky.

Činnost organizace Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Zobrazení: 263092

Kontakt

Dětské centrum Jihočeského kraje, o. p. s.

Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice

Zakladatel: Sociální pohoda, o.p.s., Vacov, Javorník 74, 384 73 Stachy

Telefon: + 420 383 314 334

Telefon na sociální rehabilitaci: 771 224 287

Fax: + 420 383 380 200

Mobil: + 420 728 199 420

ID schránky: 6r7ebhu

Email: dcjk.strakonice@seznam.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz

Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl O, vložka 118.

Kde nás najdete