Dětská skupina - o nás

 

 

Dětská skupina při nemocnici Strakonice je od 1. 4. 2020 do 31. 12. 2022 spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Zaměstnanost MPSV ČR. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi.

 

Číslo a název programu

03 Operační program zaměstnanost

Registrační číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016165

Název projektu

Srdíčko - Dětská skupina při nemocnici Strakonice

 

 

Dětská skupina Dětského centra Jihočeského kraje, o.p.s. Strakonice - zařízení péče o děti je  novou službou péče o děti, jenž má pomáhat rodinám ke sladění rodinného a pracovního života. Služeb dětské skupiny mohou využívat zaměstnanci Nemocnice Strakonice, a.s., zaměstnanci DCJK, o.p.s., ale i široká veřejnost (nejen zaměstnanci podniků se sídlem ve Strakonicích).

V DCJK, o.p.s.  se zřizují dvě dětské skupiny. Dětská skupina 1 i Dětská skupina 2 jsou určeny dětem ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky.

Filozofií Dětské skupiny - Srdíčko je vytváření vztahu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce, rozvoj komunikace, samostatnost a zdravé sebevědomí cestou přirozené výchovy.

Činnost v Dětské skupině – Srdíčko má charakter působení výchovy, vzdělávání a péče, klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Dětská skupina 1 poskytuje péči maximálně 6 dětem současně a Dětská skupina 2 maximálně 6 dětem současně vzhledem k prostorovým  a provozním podmínkám.

Provozní doba Dětské skupiny - Srdíčko je od 05:45 do 16:30.

 

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření je uzavřena Dětská skupina od 1.3.2021 do 31.3.2021.

Domácí řád Dětské skupiny Srdíčko

Zobrazení: 27662